Chuyên mục CSGT

CSGT VĨNH PHÚC BẮT LÁO GẶP NGƯỜI HIỂU LUẬT4:56CSGT VĨNH PHÚC BẮT LÁO GẶP NGƯỜI HIỂU LUẬTBé trai đi lạc được CSGT phát hiện đưa về nhà1:26Bé trai đi lạc được CSGT phát hiện đưa về nhàHãy xem CSGT dựng hiện trường t/a/i n/ạ/n giả để ngăn cản người dân đến thăm Đồng Tâm22:45Hãy xem CSGT dựng hiện trường t/a/i n/ạ/n giả để ngăn cản người dân đến thăm Đồng TâmHóng biến căng giữa CSGT và nam thanh niên xăm trổ hổ báo!!!3:20Hóng biến căng giữa CSGT và nam thanh niên xăm trổ hổ báo!!!Nghi vấn chim mồi của csgt1:04Nghi vấn chim mồi của csgt𝗖𝗦𝗚𝗧 𝗸ý 𝘀ự: 𝗖𝗹𝗶𝗽 𝗰𝗵ế - 𝗖ả𝗻𝗵 𝘀á𝘁 𝗰ơ độ𝗻𝗴 đá𝗻𝗵 𝗰ả𝗻𝗵 𝘀á𝘁 𝗴𝗶𝗮𝗼 𝘁𝗵ô𝗻𝗴 - 𝗩𝗻𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀0:18𝗖𝗦𝗚𝗧 𝗸ý 𝘀ự: 𝗖𝗹𝗶𝗽 𝗰𝗵ế - 𝗖ả𝗻𝗵 𝘀á𝘁 𝗰ơ độ𝗻𝗴 đá𝗻𝗵 𝗰ả𝗻𝗵 𝘀á𝘁 𝗴𝗶𝗮𝗼 𝘁𝗵ô𝗻𝗴 - 𝗩𝗻𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝒦ý 𝓈ự 𝒞SGT: 𝒞ông 𝒜n 𝓂ặt 𝓉hường 𝓅hục đánh 𝓋à 𝓍é áo 𝒸ủa 1 𝓅hụ 𝓃ữ 𝒱iệt 𝓉rẻ đẹp 𝒯op 2018  phần 312:44𝒦ý 𝓈ự 𝒞SGT: 𝒞ông 𝒜n 𝓂ặt 𝓉hường 𝓅hục đánh 𝓋à 𝓍é áo 𝒸ủa 1 𝓅hụ 𝓃ữ 𝒱iệt 𝓉rẻ đẹp 𝒯op 2018 phần 3CSGT bắt xe nhưng không nói được lỗi vi phạm lại gặp đúng bác tài hiểu luật và cái kết4:59CSGT bắt xe nhưng không nói được lỗi vi phạm lại gặp đúng bác tài hiểu luật và cái kếtCSGT nói chuyện khinh người dân đến thế là cùng....3:46CSGT nói chuyện khinh người dân đến thế là cùng....𝗖𝗦𝗚𝗧 𝗸ý 𝘀ự: 𝗰ả𝗻𝗵 𝘀á𝘁 𝗴𝗶𝗮𝗼 𝘁𝗵ô𝗻𝗴 𝘃à 𝗰ơ độ𝗻𝗴 đá𝗻𝗵 𝗻𝗵𝗮𝘂 (𝗸𝗵ô𝗻𝗴 𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁 𝘀𝗮𝗯𝗲𝗿)0:28𝗖𝗦𝗚𝗧 𝗸ý 𝘀ự: 𝗰ả𝗻𝗵 𝘀á𝘁 𝗴𝗶𝗮𝗼 𝘁𝗵ô𝗻𝗴 𝘃à 𝗰ơ độ𝗻𝗴 đá𝗻𝗵 𝗻𝗵𝗮𝘂 (𝗸𝗵ô𝗻𝗴 𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁 𝘀𝗮𝗯𝗲𝗿)Đi Phuot gặp CSGT làm hết hồn luôn..11:48Đi Phuot gặp CSGT làm hết hồn luôn..CSGT Hòa Bình ăn nói như côn đồ, đề nghị bộ Công An xem lại tư cách vị CSGT này8:20:22CSGT Hòa Bình ăn nói như côn đồ, đề nghị bộ Công An xem lại tư cách vị CSGT nàyCSGT: Kì Kèo Tiền Phạt Như Ngoài Chợ1:02CSGT: Kì Kèo Tiền Phạt Như Ngoài ChợTuấn Hưng và Cường Đô-la vui vẻ giao lưu với CSGT Lào Cai3:24Tuấn Hưng và Cường Đô-la vui vẻ giao lưu với CSGT Lào CaiCSGT đaklak bắt xe máy, mà để xe quá khổ như vầy chạy hiên ngang, quá nguy hiểm cho xe khác !0:41CSGT đaklak bắt xe máy, mà để xe quá khổ như vầy chạy hiên ngang, quá nguy hiểm cho xe khác !CSGT| Bắt Phải Xe Bác Tài Hiểu Luật GiaoThông Và Cái Kết#13:17CSGT| Bắt Phải Xe Bác Tài Hiểu Luật GiaoThông Và Cái Kết#Thanh niên tăng tốc chạy CSGT0:52Thanh niên tăng tốc chạy CSGT𝒦ý 𝓈ự 𝒞SGT: 𝒮HOCK: 𝒞ảnh 𝓈át ℊiao 𝓉hông (CSGT) ℬa 𝒱ì 𝒷ám 𝓉rên 𝒸ần ℊạt 𝓃ước ô 𝓉ô |năm 2018  phần 50:24𝒦ý 𝓈ự 𝒞SGT: 𝒮HOCK: 𝒞ảnh 𝓈át ℊiao 𝓉hông (CSGT) ℬa 𝒱ì 𝒷ám 𝓉rên 𝒸ần ℊạt 𝓃ước ô 𝓉ô |năm 2018 phần 5[Biến] 2 thanh niên gọi bố ra chửi nhau với CSGT3:20[Biến] 2 thanh niên gọi bố ra chửi nhau với CSGTCSGT nhổ nước bọt vào mặt tài xế......5:57CSGT nhổ nước bọt vào mặt tài xế......
Loading...
Loading...