Loading...

BachKhoa-HSE 9- Clip Giải mã NHẬN THỨC - SỐ PHẬN trong nghề HSE/An toàn ...

Player Server VIP Download video
...Clip 9-Giải mã NHẬN THỨC - SỐ PHẬN trong nghề HSE/An toàn
...Cần lắm THAY ĐỔI NHẬN THỨC về HSE/An toàn trong Cộng đồng và Doanh nghiệp !!!
...Clip chia sẻ và phổ biến miễn phí từ BachKhoa-HSE vì Cộng đồng và Doanh nghiệp, đến tất cả mọi người & đến những ai thực sự yêu HSE .... một số kiến thức không có trên giảng đường, chưa từng có trong các tài liệu, Sgk hiện hữu về An toàn/HSE hiện nay tại Vietnam...
... Bạn sẽ nghe thấy qua clip này có những thông điệp "mới, lạ, chưa quen thuộc" thậm chí "rất đắng lòng", nhưng qua nó mà có thể ... "đả tật" những "rào cản, tư duy đối phó" ngao ngán ... vì những bất cập, bất công, bất ổn, bất bình nhưng không bất ngờ....từ cuộc sống thời @ mà không có trường lớp nào dạy bạn !!!
...Bài nói chuyện tuy ngắn nhưng thực sự tâm huyết mà BachKhoa-HSE muốn dành gửi đến cho tất cả sinh viên, học viên và các nhân sự đang làm công tác liên quan đến HSE (hay An toàn VSLĐ) một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp... từ tất cả các ngành khác nhau, từ các trường khác nhau, từ các công ty/tổ chức/cơ sở/Trung tâm khác nhau; ... cho tất cả mọi người trong Cộng động HSE & cho tất cả Doanh nghiệp tại Vietnam ... với mục đích duy nhất giúp cho ngành HSE Vietnam định hướng phát triển thật nghiêm túc, chuyên nghiệp, chắc chắn, bền lâu.... vì lợi ích chung cho tất cả những ai liên quan... và thật sự vì Cộng đồng Tử Tế (số đông) và vì Doanh nghiệp Tử Tế.
...Clip này là một phần nội dung cơ bản nhưng vô cùng quan trọng của “HSE Tinh Gọn (Lean HSE)” sắp được xuất bản trong năm 2018.... với mong muốn đóng góp cùng Cộng đồng HSE Vietnam và thế giới với những kiến thức mới về một chuyên ngành HSE khoa học, thực tế, vị nhân sinh (mọi vấn đề đều được giải thích trên cơ sở khoa học khách quan, thực tế và vì mọi người trong cộng đồng).... theo phương châm của VBM: Nói Thật - Làm Thật; và của BachKhoa-HSE: Dạy thật - Học thật - Chất lượng thật - Giá trị thật - Tương lai thật ;
Chia sẻ Kiến thức - Chia sẻ Giá trị - Chia sẻ Tương lai...(!)
...Clip này được trích từ phần trình bày trong Khóa huấn luyện ATVSLĐ & An toàn Hóa Chất dành cho Nhóm 1+2 tại Công ty CPSXKD-XNK VĨNH LONG - Ngày 29/12 và 30/12/2017.
-------------------------------
Mời các Bạn xem thêm các Clips+Bài viết khác của BachKhoa-HSE:
BachKhoa-HSE (1): Clip HSE KHOA HỌC, VỊ NHÂN SINH ...
https://www.facebook.com/bachkhoahse/...
...và đang cập nhật hàng ngày.....
--------------------------------
VBM, BachKhoa-HSE và những KỲ VỌNG với Lean-HSE...
Từng giờ, từng buổi, từng ngày huấn luyện với mọi đối tượng mà tôi hân hạnh được đồng hành, tôi đã/đang/sẽ luôn ...Nhẫn nại, Kiên trì, Cố gắng truyền bá đến Cộng đồng và Doanh nghiệp ... những nội dung bài giảng thiết thực, sát với yêu cầu Doanh nghiệp & lồng ghép vào đó những Thông điệp, Triết lý về một HSE (Health, Safety, Environment - Sức khỏe, An toàn, Môi trường) theo quan điểm Khoa học, Thực tế, Vị Nhân Sinh (vì Con Người, vì Doanh Nghiệp) với sự đồng hành cùng những Con Người Tử Tế, Những Doanh Nghiệp Tử Tế...
Hà Dương Xuân Bảo
(BachKhoa HSE, VBM- 2017)
Channel: xuanbao haduong
Chuyên mục: BachKhoa-HSE
Loading...

Video liên quan

Loading...
Loading...