Loading...

Csgt không cho người vi phạm ghi ý kiến vào biên bản.

Player Server VIP Download video
Người vi phạm muốn ghi ý kiến vào biên bản mà a xxx nhất quyết ko cho. A xxx tốt quá, có ý kiến cứ trình bày a sẽ ghi dùm.
Channel: An Toàn Giao Thông - Luật Giao Thông.
Loading...

Video liên quan

Loading...
Loading...