Loading...

Đáp Án Bài Tập 8 EXCEL Nghề Tin Học Văn Phòng || Đề Thi Tin Học A

Player Server VIP Download video
Hướng dẫn giải Bài Tập thực hành EXCEL Cơ Bản Nghề Tin Học. Sử dụng hàm IF, AND, RANK, VLOOKUP, HLOOKUP, COUNTIF, SUMIF...
Tổng hợp Đề + Đáp Án Excel Nghề Tin Học: https://bit.ly/2yeDdsW
Tự học tin học văn phòng
Cách đặt tab trong Word: https://bit.ly/2ydrozT
Định dạng bảng trong Word: https://bit.ly/2B7GoEY
Chia cột chèn các đối tượng trong Word: https://bit.ly/2C1jxZ9
Tạo mục lục tự động trong Word: https://bit.ly/2yd9fBV
Chuyển hết sang Kiểu chữ mã Unicode: https://bit.ly/2BYx2sF
Bài tập Excel Căn Bản: https://bit.ly/2ydz70B
Tự học EXCEL Nâng cao: https://bit.ly/2AqoCwS
Channel: Giải Pháp 5S
Loading...

Video liên quan

Loading...
Loading...