Loading...

Đáp Án Bài Tập 8 EXCEL Nghề Tin Học Văn Phòng || Đề Thi Tin Học A

Player Server VIP Download video
Hướng dẫn giải Bài Tập thực hành EXCEL Nghề Tin Học. Sử dụng hàm IF, AND, RANK, VLOOKUP, HLOOKUP, COUNTIF, SUMIF...
Tổng hợp Đề + Đáp Án Excel Nghề Tin Học: https://bit.ly/2yeDdsW
Tự học tin học văn phòng
Cách đặt tab trong Word: https://bit.ly/2ydrozT
Định dạng bảng trong Word: https://bit.ly/2B7GoEY
Chia cột chèn các đối tượng trong Word: https://bit.ly/2C1jxZ9
Tạo mục lục tự động trong Word: https://bit.ly/2yd9fBV
Chuyển hết sang Kiểu chữ mã Unicode: https://bit.ly/2BYx2sF
Tự học Excel Căn Bản: https://bit.ly/2ydz70B
Tự học EXCEL Nâng cao: https://bit.ly/2AqoCwS
Channel: KT Nguyen
Loading...

Video liên quan

Loading...
Loading...