Loading...

HẸN EM Ở MỘT CUỘC ĐỜI KHÁC - KAYDEE PHẠM - VIET RAP - CÚ STUDIO

Player Server VIP Download video
HẸN EM Ở MỘT CUỘC ĐỜI KHÁC
ARTIST KAYDEE PHẠM
ARTWORK NHÂN THÀNH
CÚ STUDIO - cuStudio

HẸN GẶP EM Ở MỘT CUỘC ĐỜI KHÁC
ANH ĐÃ LÀ NGƯỜI KHÁC RỒI KHÔNG CÒN HÈN NHÁT
KHÔNG CÒN PHẢI CAM CHỊU SỐ PHẬN THỐI NÁT MÀ TRỜI PHÁT
CÓ THỂ GÁNH VÁC CŨNG KO CÓ QUÁ NHIỀU ĐAU THƯƠNG VÀ MẤT MÁT
TIN ANH ĐI KHI CUỘC ĐỜI NÀY CÓ QUÁ NHIỀU THỨ KHIẾN CHO TÂM HỒN ANH VẪN ĐỤC
DÙ NHIỀU LẦN CỐ TÌM PHƯƠNG ÁN VÀ NHẪN NHỤC
NHƯNG MÀ ĐỜI LIÊN TIẾP ĐẢ BẠI ANH DỄ DÀNG RÕ RÀNG
DÙ ANH CÓ THÍCH CÃI LẠI Ý TRỜI THÌ KẾT CỤC VẪN BẼ BÀNG
ANH KO TIN VÀO PHÉP MÀU CŨNG CHẴNG THÍCH SỐNG MIỄN CƯỠNG
TRONG ANH TÔN GIÁO LÀ PHẬT HIPHOP LÀ TÍN NGƯỠNG
ANH VẪN SỐNG VỚI NGHỆ THUẬT DÙ CHÔNG GAI TRẮC TRỞ
VÀ VẪN CẦM MIC ĐỨNG TRÊN SÂN KHẤU CHO ĐẾN KHI NÀO TẮT THỞ
ANH KO TIN VÀO PHÉP MÀU CŨNG CHẴNG THÍCH SỐNG MIỄN CƯỠNG
TRONG ANH TÔN GIÁO LÀ PHẬT HIPHOP LÀ TÍN NGƯỠNG
NÊN HẸN GẶP EM Ở MỘT CUỘC ĐỜI ÍT BIẾN ĐỘNG
KHI KHOA KO CÒN LÀ THẰNG NHÓC CỨNG ĐẦU MƠ VIỄN VÔNG NỮA
Channel: cuStudio
Loading...

Video liên quan

Loading...
Loading...