Loading...

Kem Xôi TV: Tập 2 - Hận thằng đánh giầy

loading player ...
Kem xôi: Tập 2 - Hận thằng đánh giầy.
"Hận thằng đánh giầy" là một trong những góc nhìn vui vẻ hài hước từ nghề đánh giầy.
Thực hiện bởi: Kem Xôi TV
https://www.facebook.com/KemXoiOfficial
Diễn viên: Trung Ruồi, Quỳnh Kool, Quang Minh, Thương Cin, Hương Trịnh...
Channel: Kem Xôi TV
Loading...

Video liên quan

Loading...
Loading...