Loading...

Phim đức Phật Buddha tập 15 Vua Pensenadi chuẩn bị chiến tranh DPA lồng tiếng

Player Server VIP Download video
※ Bộ phim có nhiều đầu tư và chất lượng nhất từ trước đến nay về cuộc đời của Đức Phật từ Đản sinh đến Niết bàn.

※ Bộ phim truyền hình nhiều tập do India sản xuất.

※ Biên dịch, biên tập và lồng tiếng: Trung tâm Diệu Pháp Âm và Trung tâm Huệ Quang hợp tác thực hiện

※ Tác phẩm được phát hành tại: https://dieuphapam.net/https://web.facebook.com/dieuphapam.net/
Channel: Phật Pháp
Loading...

Video liên quan

PHIM CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI - TẬP 01 LỒNG TIẾNG46:12PHIM CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI - TẬP 01 LỒNG TIẾNGPhim đức Phật - Buddha - Tập 44: Thu nhận nữ giới xuất gia [DPA lồng tiếng và Engsub]42:24Phim đức Phật - Buddha - Tập 44: Thu nhận nữ giới xuất gia [DPA lồng tiếng và Engsub]Phim đức Phật - Buddha - Tập 51 Buddha cứu độ mẹ ngài Mogalana [DPA lồng tiếng và Engsub]40:03Phim đức Phật - Buddha - Tập 51 Buddha cứu độ mẹ ngài Mogalana [DPA lồng tiếng và Engsub]Phim đức Phật - Buddha - Tập: 43 Vua Suddhodana băng hà [DPA lồng tiếng và Engsub]41:09Phim đức Phật - Buddha - Tập: 43 Vua Suddhodana băng hà [DPA lồng tiếng và Engsub]Phim đức Phật - Buddha - Tập 39 Vua Subdodana thỉnh Buddha hồi cung [DPA lồng tiếng và Engsub]41:23Phim đức Phật - Buddha - Tập 39 Vua Subdodana thỉnh Buddha hồi cung [DPA lồng tiếng và Engsub]Chú đại bi - 藏传大悲咒 - Tiếng Phạn23:56Chú đại bi - 藏传大悲咒 - Tiếng PhạnPhim đức Phật - Buddha - Tập 47 Thiếu nữ mang thai hại Buddha [DPA lồng tiếng và Engsub]42:12Phim đức Phật - Buddha - Tập 47 Thiếu nữ mang thai hại Buddha [DPA lồng tiếng và Engsub]Phim đức Phật - Buddha - Tập 55 Kết thúc phim Buddha43:12Phim đức Phật - Buddha - Tập 55 Kết thúc phim BuddhaPhim đức Phật - Buddha - Tập 35 - Chuyển bánh xe Pháp [DPA lồng tiếng và Engsub]39:51Phim đức Phật - Buddha - Tập 35 - Chuyển bánh xe Pháp [DPA lồng tiếng và Engsub]Phim đức Phật - Buddha - Tập 29 - Người thầy đầu tiên Alara Kalama [DPA lồng tiếng và Engsub]42:06Phim đức Phật - Buddha - Tập 29 - Người thầy đầu tiên Alara Kalama [DPA lồng tiếng và Engsub]Phim đức Phật - Buddha - Tập 37 Độ vua Bimbhisala [DPA lồng tiếng và Engsub]40:05Phim đức Phật - Buddha - Tập 37 Độ vua Bimbhisala [DPA lồng tiếng và Engsub]Phim đức Phật - Buddha - Tập 30- Thành tựu trong thiền định [DPA lồng tiếng và Engsub]40:41Phim đức Phật - Buddha - Tập 30- Thành tựu trong thiền định [DPA lồng tiếng và Engsub]Phim đức Phật - Buddha - Tập 34 - Chứng thành chánh giác Buddha [DPA lồng tiếng và Engsub]37:51Phim đức Phật - Buddha - Tập 34 - Chứng thành chánh giác Buddha [DPA lồng tiếng và Engsub]Phim đức Phật - Buddha - Tập 28 - Rừng tịnh tu của Alara Kalama [DPA lồng tiếng và Engsub]40:23Phim đức Phật - Buddha - Tập 28 - Rừng tịnh tu của Alara Kalama [DPA lồng tiếng và Engsub]Phim đức Phật - Buddha - Tập 53 Bữa ăn cuối cùng của Buddha [DPA lồng tiếng và Engsub]40:00Phim đức Phật - Buddha - Tập 53 Bữa ăn cuối cùng của Buddha [DPA lồng tiếng và Engsub]Phim đức Phật - Buddha - Tập 38 Thu nhận Moghalana va Sariputta [DPA lồng tiếng và Engsub]41:03Phim đức Phật - Buddha - Tập 38 Thu nhận Moghalana va Sariputta [DPA lồng tiếng và Engsub]Phim đức Phật - Buddha - Tập 31 Lãnh hội thiền định Uddaka Ramaputta [DPA lồng tiếng và Engsub]37:05Phim đức Phật - Buddha - Tập 31 Lãnh hội thiền định Uddaka Ramaputta [DPA lồng tiếng và Engsub]Phim đức Phật - Buddha - Tập 54 Buddha nhập Niết-bàn, Phân chia xá lợi [DPA lồng tiếng và Engsub]39:14Phim đức Phật - Buddha - Tập 54 Buddha nhập Niết-bàn, Phân chia xá lợi [DPA lồng tiếng và Engsub]PHIM CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI - TẬP 06 LỒNG TIẾNG46:02PHIM CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI - TẬP 06 LỒNG TIẾNGPhim đức Phật - Buddha - Tập 49 Năm pháp phá hòa hợp tăng của Devadatta [DPA lồng tiếng và Engsub]41:34Phim đức Phật - Buddha - Tập 49 Năm pháp phá hòa hợp tăng của Devadatta [DPA lồng tiếng và Engsub]

Loading...
Loading...