Loading...

Phim “The VietNam War” bị cấm chiếu ở Việt Nam

Player Server VIP Download video
Phim mới "Viet Nam War" bị cấm chiếu ở VN. Bấm vào link dưới đây để xem trực tiếp - LIVE
http://xemhbo.com/xem-video_xPjpZI...
Phụ đề tiếng Việt - tập 1-2-3-4-5
1: Bóng ma quá khứ (1858-1961)
2: Cưỡi lưng cọp (1961-1963)
3: Bên bờ vực tử thần (January 1964-December 1965)
4: Quyết tâm (January 1966-June 1967)
5: Chuyện đó là bình thường (July 1967-December 1967)


---------------------------------------------
Xem từ nguồn
Tập 1. "Deja Vu (Bóng ma quá khứ)" (1858-1961):
https://www.pbs.org/video/deja-vu-1858...

Tập 2. "Riding the Tiger (Cưỡi lưng cọp)" (1961-1963):
https://www.pbs.org/video/riding-the-t...

Tập 3. “The River Styx (Bên bờ vực tử thần)” (Tháng 1/1964-tháng 12/1965):
https://www.pbs.org/video/the-river-st...

Tập 4. “Resolve (Quyết tâm)” (Tháng 1/1966-tháng 6/1967):
https://www.pbs.org/video/resolve-janu...

Tập 5. “This is what we do (Chuyện đó là bình thường)” (Tháng 7-12/1967):
https://www.pbs.org/video/this-is-what...

----------------
Youtube: http://xemhbo.com/thanh-vien/vietlivetv/
Facebook: https://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: https://www.vietlive.tv
Channel: VIETLIVE.TV
Loading...

Video liên quan

Loading...
Loading...