Loading...

Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - Tập 8 - Phim Mới 2017

Player Server VIP Download video
Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - Tập 8 - Phim Mới 2017.
Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song, Legend of Heavenly Tear: Phoenix Warriors (2017)

Bộ phim Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song kể về câu chuyện tình yêu giữa cô thiên kim tiểu thư Mâu Thiên Thiên (Vương Lệ Khôn) cùng với ba chàng trai tài giỏi là Tiêu Phụng Thanh (Trịnh Nguyên Sướng) - Duệ Vương phong lưu phóng khoáng của Lan Quốc, Tiêu Phụng Minh (Đinh Tử Tuấn) - quốc vương lạnh lùng khí phách của Lan Quốc và tướng quốc Cố Thanh Hồng (Trương Hiểu Long) nho nhã của Ly Quốc. Gia tộc của Mâu Thiên Thiên bị người ta mưu hại dẫn đến toàn gia diệt vong, Mâu Thiên Thiên may mắn được Tiêu Phụng Thanh cứu, từ đó cô lấy tên khác là Nhiếp Vô Song tìm cách quay về báo thù. Nhưng cũng từ đó cô lại rơi vào vòng xoáy tình cảm phức tạp và những âm mưu tranh quyền đoạt nơi cung cấm.
Channel: Yêu Phim Mới 2017
Chuyên mục:
Loading...

Video liên quan

Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - Tập 19 - Phim Mới 201744:06Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - Tập 19 - Phim Mới 2017Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - Tập 18 - Phim Mới 201744:12Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - Tập 18 - Phim Mới 2017Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - Tập 20 - Phim Mới 201744:13Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - Tập 20 - Phim Mới 2017Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - Tập 17 - Phim Mới 201744:14Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - Tập 17 - Phim Mới 2017Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - Tập 15 - Phim Mới 201742:52Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - Tập 15 - Phim Mới 2017Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - Tập 16 - Phim Mới 201744:22Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - Tập 16 - Phim Mới 2017Thiên Lệ Truyền Kỳ - Phượng Hoàng Vô Song - Tập 21 - Phim Mới 201744:20Thiên Lệ Truyền Kỳ - Phượng Hoàng Vô Song - Tập 21 - Phim Mới 2017{ OST Phim Thiên Lệ Truyền Kỳ Chi Phượng Hoàng Vô Song } Bình Hành [ Dương Thiên Hoa - Đinh Tử Cao ]4:16{ OST Phim Thiên Lệ Truyền Kỳ Chi Phượng Hoàng Vô Song } Bình Hành [ Dương Thiên Hoa - Đinh Tử Cao ]Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - Tập 1 - Phim Mới 201744:19Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - Tập 1 - Phim Mới 2017Legend of Heavenly Tear: Phoenix Warriors (凤凰无双, 2017) fantasy TV Series trailer2:30Legend of Heavenly Tear: Phoenix Warriors (凤凰无双, 2017) fantasy TV Series trailerThiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - Tập 9 - Phim Mới 201744:33Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - Tập 9 - Phim Mới 2017Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - Tập 4 - Phim Mới 201744:14Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - Tập 4 - Phim Mới 2017Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - Tập 13 - Phim Mới 201744:12Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - Tập 13 - Phim Mới 2017Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - Tập 4 - Phim Mới 201744:15Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - Tập 4 - Phim Mới 2017Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - Tập 10 - Phim Mới 201744:37Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - Tập 10 - Phim Mới 2017Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - Tập 12 - Phim Mới 201744:31Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - Tập 12 - Phim Mới 2017Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - Tập 7 - Phim Mới 201744:19Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - Tập 7 - Phim Mới 2017Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - Tập 6 - Phim Mới 201744:43Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - Tập 6 - Phim Mới 2017Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - Tập 8 - Phim Mới 201744:24Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - Tập 8 - Phim Mới 2017Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - Tập 2 - Phim Mới 201744:44Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - Tập 2 - Phim Mới 2017

Loading...
Loading...